NAV SANDNES (Orgnr. 994476599)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994476599
Navn/foretaksnavn: NAV SANDNES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 111
Forretningsadresse: Gravarsveien 30, 4306 SANDNES
Forretningskommune: SANDNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56590

Lenker til interne ressurser