NAV KLEPP-TIME (Orgnr. 994476998)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994476998
Navn/foretaksnavn: NAV KLEPP-TIME
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 50
Forretningsadresse: Kjøpmannsbrotet 5, 4351 KLEPPE
Forretningskommune: KLEPP
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 144, 4352 KLEPPE
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56589

Lenker til interne ressurser