NAV SUND (Orgnr. 994477455)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994477455
Navn/foretaksnavn: NAV SUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Skogskiftet, 5382 SKOGSVÅG
Forretningskommune: ØYGARDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 54, 5371 SKOGSVÅG
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56567

Lenker til interne ressurser