NAV FJELL (Orgnr. 994477501)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994477501
Navn/foretaksnavn: NAV FJELL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 54
Forretningsadresse: Fjell rådhusFoldnesvegen 1, 5354 STRAUME
Forretningskommune: ØYGARDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56624

Lenker til interne ressurser