NAV SILJAN (Orgnr. 994477641)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994477641
Navn/foretaksnavn: NAV SILJAN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Siljan torg, 3748 SILJAN
Forretningskommune: SILJAN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 13, 3749 SILJAN
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56556

Lenker til interne ressurser