NAV INDRE ØSTFOLD (Orgnr. 994477757)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994477757
Navn/foretaksnavn: NAV INDRE ØSTFOLD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 53
Forretningsadresse: Rådhusgata 22, 1830 ASKIM
Forretningskommune: INDRE ØSTFOLD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 34, 1861 TRØGSTAD
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56586

Lenker til interne ressurser