NAV RYGGE (Orgnr. 994477838)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994477838
Navn/foretaksnavn: NAV RYGGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Ekholtveien 114, 1526 MOSS
Forretningskommune: MOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 563, 1522 MOSS
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56580

Lenker til interne ressurser