NAV MODUM (Orgnr. 994477889)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994477889
Navn/foretaksnavn: NAV MODUM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Bergkrystallen 1, 3340 ÅMOT
Forretningskommune: MODUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56572

Lenker til interne ressurser