NAV SIGDAL (Orgnr. 994477927)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994477927
Navn/foretaksnavn: NAV SIGDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Herredshuset, 3350 PRESTFOSS
Forretningskommune: SIGDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 40, 3350 PRESTFOSS
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56603

Lenker til interne ressurser