NAV VESTBY (Orgnr. 994477943)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994477943
Navn/foretaksnavn: NAV VESTBY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Rådhusgata 2, 1540 VESTBY
Forretningskommune: VESTBY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 163, 1541 VESTBY
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56578

Lenker til interne ressurser