NAV NES (Orgnr. 994477978)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994477978
Navn/foretaksnavn: NAV NES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 23
Forretningsadresse: Pakkhusgata 7, 2150 ÅRNES
Forretningskommune: NES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 33, 2151 ÅRNES
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56565

Lenker til interne ressurser