NAV BEIARN (Orgnr. 994478087)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994478087
Navn/foretaksnavn: NAV BEIARN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: , 8110 MOLDJORD
Forretningskommune: BEIARN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56575

Lenker til interne ressurser