NAV NESSEBY (Orgnr. 994478141)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994478141
Navn/foretaksnavn: NAV NESSEBY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Rådhuset, 9840 VARANGERBOTN
Forretningskommune: NESSEBY
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56576

Lenker til interne ressurser