NAV IBESTAD (Orgnr. 994478214)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994478214
Navn/foretaksnavn: NAV IBESTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: , 9450 HAMNVIK
Forretningskommune: IBESTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 116, 9450 HAMNVIK
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56588

Lenker til interne ressurser