NAV MOSVIK (Orgnr. 994486160)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994486160
Navn/foretaksnavn: NAV MOSVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kommunehuset, 7690 MOSVIK
Forretningskommune: INDERØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 03-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56555

Lenker til interne ressurser