NAV RADØY (Orgnr. 994496735)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994496735
Navn/foretaksnavn: NAV RADØY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Manger, 5936 MANGER
Forretningskommune: ALVER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 43, 5931 MANGER
Registrert dato: 07-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56333

Lenker til interne ressurser