NAV JOBBSERVICE VESTFOLD (Orgnr. 994557858)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994557858
Navn/foretaksnavn: NAV JOBBSERVICE VESTFOLD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Statens Park Bygg AAnton Jenssens gate 11, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2395, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57700

Lenker til interne ressurser