UTDANNINGSDIREKTORATET AVD OSLO (Orgnr. 994558234)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994558234
Navn/foretaksnavn: UTDANNINGSDIREKTORATET AVD OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens plass 7, 0160 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 530, 9256 TROMSØ
Registrert dato: 23-09-2009
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet