NAV MALVIK (Orgnr. 994672231)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994672231
Navn/foretaksnavn: NAV MALVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Prixbygget, 7550 HOMMELVIK
Forretningskommune: MALVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 53, 7551 HOMMELVIK
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56622

Lenker til interne ressurser