NAV FET (Orgnr. 994672304)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994672304
Navn/foretaksnavn: NAV FET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kirkeveien 85, 1900 FETSUND
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 244, 1901 FETSUND
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56629

Lenker til interne ressurser