NAV MÅSØY (Orgnr. 994672495)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994672495
Navn/foretaksnavn: NAV MÅSØY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Strandgata 141, 9690 HAVØYSUND
Forretningskommune: MÅSØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 124, 9690 HAVØYSUND
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56610

Lenker til interne ressurser