NAV HASVIK (Orgnr. 994672533)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994672533
Navn/foretaksnavn: NAV HASVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Storgata 1, 9590 HASVIK
Forretningskommune: HASVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 43, 9591 HASVIK
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56606

Lenker til interne ressurser