NAV SKEDSMO (Orgnr. 994672568)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994672568
Navn/foretaksnavn: NAV SKEDSMO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 96
Forretningsadresse: Dampsagveien 2B, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 294, 2001 LILLESTRØM
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56605

Lenker til interne ressurser