NAV FANA (Orgnr. 994672614)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994672614
Navn/foretaksnavn: NAV FANA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 71
Forretningsadresse: Østre Nesttunvegen 8, 5221 NESTTUN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 190 Nesttun, 5853 BERGEN
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56619

Lenker til interne ressurser