NAV VÅLER (Orgnr. 994672908)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994672908
Navn/foretaksnavn: NAV VÅLER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Kjosveien 1, 1592 VÅLER I ØSTFOLD
Forretningskommune: VÅLER (VIKEN)
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.