NAV SØGNE (Orgnr. 994673033)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994673033
Navn/foretaksnavn: NAV SØGNE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Rådhusveien 43, 4640 SØGNE
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1043, 4682 SØGNE
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56600

Lenker til interne ressurser