NAV LINDESNES (Orgnr. 994673114)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994673114
Navn/foretaksnavn: NAV LINDESNES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Rådhusveien 9, 4520 LINDESNES
Forretningskommune: LINDESNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 183, 4524 LINDESNES
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56612

Lenker til interne ressurser