NAV SKIEN (Orgnr. 994706233)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994706233
Navn/foretaksnavn: NAV SKIEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 74
Forretningsadresse: Rådhusgata 2, 3724 SKIEN
Forretningskommune: SKIEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2860 Kjørbekk, 3702 SKIEN
Registrert dato: 29-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56628

Lenker til interne ressurser