NAV SANDØY (Orgnr. 994706381)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994706381
Navn/foretaksnavn: NAV SANDØY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Rådhuset, 6487 HARØY
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56616

Lenker til interne ressurser