NAV NORDSTRAND (Orgnr. 994753908)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994753908
Navn/foretaksnavn: NAV NORDSTRAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 46
Forretningsadresse: Cecilie Thoresens vei 1, 1153 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 309 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 10-11-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56638

Lenker til interne ressurser