NAV DRANGEDAL (Orgnr. 994754394)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994754394
Navn/foretaksnavn: NAV DRANGEDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Strandgata 7, 3750 DRANGEDAL
Forretningskommune: DRANGEDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-11-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56358

Lenker til interne ressurser