NAV SELJORD (Orgnr. 994754416)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994754416
Navn/foretaksnavn: NAV SELJORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Brøløsvegen 13B, 3840 SELJORD
Forretningskommune: SELJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-11-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56355

Lenker til interne ressurser