NAV AUKRA (Orgnr. 994756982)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994756982
Navn/foretaksnavn: NAV AUKRA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Aukraringen 9, 6480 AUKRA
Forretningskommune: AUKRA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-11-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56623

Lenker til interne ressurser