NAV SENTRALT YRKESSYKDOMSKONTOR, VENTELØNN OG HELSEOPPGJØR (Orgnr. 994761498)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994761498
Navn/foretaksnavn: NAV SENTRALT YRKESSYKDOMSKONTOR, VENTELØNN OG HELSEOPPGJØR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2 A, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7062 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 11-11-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57544

Lenker til interne ressurser