NAV ALSTAHAUG (Orgnr. 994841629)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994841629
Navn/foretaksnavn: NAV ALSTAHAUG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Richard Withs gate 1, 8800 SANDNESSJØEN
Forretningskommune: ALSTAHAUG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6610, 8801 SANDNESSJØEN
Registrert dato: 02-12-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56608

Lenker til interne ressurser