NAV LUSTER (Orgnr. 994842129)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994842129
Navn/foretaksnavn: NAV LUSTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Øyagata 14A, 6868 GAUPNE
Forretningskommune: LUSTER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 114, 6866 GAUPNE
Registrert dato: 02-12-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56364

Lenker til interne ressurser