NAV VEVELSTAD (Orgnr. 994842188)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994842188
Navn/foretaksnavn: NAV VEVELSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Bankbygget, 8976 VEVELSTAD
Forretningskommune: VEVELSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 02-12-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56326

Lenker til interne ressurser