NAV LOPPA (Orgnr. 994842218)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994842218
Navn/foretaksnavn: NAV LOPPA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Hankenbakken 26, 9550 ØKSFJORD
Forretningskommune: LOPPA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 02-12-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56341

Lenker til interne ressurser