NAV LEBESBY (Orgnr. 994842234)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994842234
Navn/foretaksnavn: NAV LEBESBY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Strandvegen 179, 9790 KJØLLEFJORD
Forretningskommune: LEBESBY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 483, 9790 KJØLLEFJORD
Registrert dato: 02-12-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56345

Lenker til interne ressurser