NAV ØKONOMILINJEN (Orgnr. 995277670)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995277670
Navn/foretaksnavn: NAV ØKONOMILINJEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 317
Forretningsadresse: Sannergata 2, 0557 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5 St Olavs plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 11-03-2010
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57323

Lenker til interne ressurser