NAV BERGENHUS (Orgnr. 995288656)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995288656
Navn/foretaksnavn: NAV BERGENHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 66
Forretningsadresse: Valkendorfsgaten 5, 5012 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 15-03-2010
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56634

Lenker til interne ressurser