NAV VOSS (Orgnr. 995288680)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995288680
Navn/foretaksnavn: NAV VOSS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Voss tinghusUttrågata 9, 5700 VOSS
Forretningskommune: VOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 143, 5701 VOSS
Registrert dato: 15-03-2010
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56636

Lenker til interne ressurser