NAV MELAND (Orgnr. 995288745)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995288745
Navn/foretaksnavn: NAV MELAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Havnevegen 41, 5918 FREKHAUG
Forretningskommune: ALVER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 44, 5906 FREKHAUG
Registrert dato: 15-03-2010
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56637

Lenker til interne ressurser