NAV KVINESDAL (Orgnr. 995338718)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995338718
Navn/foretaksnavn: NAV KVINESDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Fjotlandsgata 8, 4480 KVINESDAL
Forretningskommune: KVINESDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 141, 4490 KVINESDAL
Registrert dato: 25-03-2010
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56633

Lenker til interne ressurser