NAV SONGDALEN (Orgnr. 995355256)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995355256
Navn/foretaksnavn: NAV SONGDALEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Songdalsvegen 52, 4645 NODELAND
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 23, 4685 NODELAND
Registrert dato: 30-03-2010
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56630

Lenker til interne ressurser