NAV LØRENSKOG (Orgnr. 995424177)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995424177
Navn/foretaksnavn: NAV LØRENSKOG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 50
Forretningsadresse: Skårersletta 61, 1473 LØRENSKOG
Forretningskommune: LØRENSKOG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 172, 1471 LØRENSKOG
Registrert dato: 20-04-2010
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56635

Lenker til interne ressurser