NAV SENTRAL YTELSESFORVALTNING (Orgnr. 995434296)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995434296
Navn/foretaksnavn: NAV SENTRAL YTELSESFORVALTNING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Thorvald Meyers gate 7, 0555 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5 St Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 22-04-2010
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57320

Lenker til interne ressurser