NAV BERLEVÅG (Orgnr. 995470543)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995470543
Navn/foretaksnavn: NAV BERLEVÅG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Prestegårdsgata 15, 9980 BERLEVÅG
Forretningskommune: BERLEVÅG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 65, 9981 BERLEVÅG
Registrert dato: 03-05-2010
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56599

Lenker til interne ressurser