FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER (Orgnr. 995710757)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995710757
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 148
Forretningsadresse: Akersgata 1, 0158 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 06-07-2010
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56669

Lenker til interne ressurser