NAV KLAGEINSTANS MIDT-NORGE (Orgnr. 995847574)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995847574
Navn/foretaksnavn: NAV KLAGEINSTANS MIDT-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 36
Forretningsadresse: Bassengbakken 1, 7042 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2914 Torgarden, 7438 TRONDHEIM
Registrert dato: 23-08-2010
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57086

Lenker til interne ressurser